Vesti

Druga faza radova na rekonstrukciji saobraćajnica u Rakovici
20.04.2015. - Nakon završene prve faze radova na rekonstrukciji tramvajskih šina i izgradnji prilaznih saobraćajnica auto salona Fiat u ul.Patrijarha Dimitrija u Rakovici, na površini od 1.613,79m², započeta je druga faza radova u okviru koje se izvode radovi na proširenju saobraćajnica. Ovi radovi koji se trenutno izvode obuhvataju ugradnju asfalta AB.8 i AB.11 na ukupnim površinama od 1.223,03m² i ugradnju betona MB.40 i MB.30 na površini od 1.200m².
Rekonstrukcija saobraćajnica Fabrike hartije Beograd
16.04.2015. - Rekonstrukcija unutrašnjih saobraćajnica Fabrike hartije Beograd započeta još početkom 2014. godine, uspešno se nastavlja i u 2015. Samo na ovom delu posla, izvršeno je rušenje postojećeg puta u dužini od 75m, širine 6m i dubine od 45cm, a zatim i ponovnu izgradnju prilikom koje je ugrađen novi sloj kamene rizle i asfalta.
Opština Stari grad - izgradnja parkinga
03.02.2015. - Na još jednom zajedničkom poslu sa GP„Građevinar Kocić“ završena je izgradnja parkinga za putnička vozila na području GO Stari Grad, a koja je i investitor ovog projekta u okviru koga je Milmar put izvršio ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta na ukupnoj površini od 1.200 m². Parking se nalazi u donjem delu Dorćola tačnije u ulici Tadeuša Košćuška i ima ukupno 59 novih parking mesta. 
Parking preduzeća „Elektroizgradnja“ u Beogradu
16.01.2015. - Radovi na kompletnoj rekonstrukciji parkinga preduzeća „Elektroizgradnja“ u ul. Toplice Milana bb u Beogradu, uspešno su završeni. Ovi obimni radovi obuhvatili su zemljane radove i nivelisanje terena, ugradnju ivičnjaka i popločavanje, igradnju kamenog agregata, ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta sa ukupnim površinama od 4.359,09 m², kao i obeležavanje parking mesta. Iako su se radovi izvodili tokom zimskog perioda, zahvaljujući iskustvu ekipe Milmar put-a, parking je brzo i kvalitetno urađen, a zaposleni preduzeća „Elektroizgradnja“ su bili zadovoljni izgledom novog parkinga.
Generalštab Vojske Srbije
04.12.2014. - Milmar put je realizovao poslove parternog uređenja internih saobraćajnica unutar kompleksa Generalštaba Vojske Srbije u ul. Kneza Miloša u Beogradu. Za taj posao ugrađen je asfalt na površini od  847,8 m². 
Rekonstrukcija tramvajskih šina i saobraćajnica u Rakovici
18.11.2014. - Završena je prva faza radova na rekonstrukciji tramvajskih šina i izgradnji prilaznih saobraćajnica auto salona Fiat u ul. Patrijarha Dimitrija u Rakovici. Tokom izvođenja radova na ovom poslu rekonstruisane su postojeće tramvajske šine, postavljeni su ivičnjaci i rigole, ugrađena je rizla i asfalt na površini od ukupno 1.613,79 m² i postavljena je saobraćajna signalizacija.
Salon automobila Mercedes-Benz
08.11.2014. - Prva faza radova na rekonstrukciji parkinga auto salona kompanije Mercedes-Benz u ul. Omladinskih brigada na Novom Beogradu, uspešno je okončana. Za potrebe ovog posla ugrađen je asfalt na ukupnoj površini od 1.468,22 m², obeležena su parking mesta i postavljena je signalizacija. Ovaj parking zasijaće punim sjajem na početku 2015. kada je planirana rekonstrukcija druge polovine parkinga.
Rekonstrukcija saobraćajnica na Ruskom groblju
15.10.2014. - Kako bi sve bilo savršeno spremno za dolazak Predsednika Ruske Federacije, ekipa Milmar puta angažovana od strane JKP Beogradska groblja, je kvalitetno i u veoma kratkom roku izvela radove na rekonstrukciji saobraćajnica oko Ruskog groblja u Ruzveltovoj ulici u Beogradu. Samo za taj posao izvršeno je skidanje starog sloja asfalta i ugrađen je novi sloj asfalta na površini od 1500 m².
Hotel „Radisson Blu Stari mlin“
14.10.2014. - Izgradnja renomiranog beogradskog hotela "Radison Blu“ na lokaciji nekadašnjeg Starog mlina, je u završnoj fazi, a u okviru koje je ekipa Milmar put-a kvalitetno i u roku izvela radove parternog uređenja. Ugrađen je noseći i habajući sloj asfalta za uređenje hotelskih prilaza i trotoara.
Stambeni objekat u Ul. Kapetana Miloša Žunića u Mirijevu
13.10.2014. - U okviru izgradnje stambenog kompleksa u ul. Kapetana Miloša Žunjića u Mirijevu, Milmar put je na zadovoljstvo investitora „Goran Investgradnja“ i novih stanara završio radove parternog uređenja. Za taj posao vršeni su zemljani radovi, ugradnja šljunka i kamene rizle, postavljanje ivičnjaka, kao i ugradnja asfalta na ukupnoj površini od 2.206,62m²   
OŠ „Svetozar Marković“ u Beogradu
12.10.2014. - Radovi na rekonstrukciji košarkaškog terena i dvorišta Osnovne škole „Svetozar Marković“ na Vračaru, uspešno su završeni. Ugrađen je nov sloj asfalta na ukupnoj površini od 1.453 m².
Fabrika šećera u Kovačici
17.08.2014. - Radovi na uređenju platoa i parkinga Fabrike šećera u Kovačici, uspešno su završeni. Za potrebe ovog posla izvodili su se radovi struganja starog sloja asfalta i ugradnja novog habajućeg sloja asfalta BNHS-16 
Otpočeli radovi na izgradnji škole u naselju Stepa Stepanović
20.06.2014. - Nakon potpisivanja ugovora sa glavnim izvođačem Graditelj-Beograd, Milmar put je otpočeo radove na izgradnji sportskih terena, atletskih staza i unutrašnjih saobraćajnica u sklopu izgradnje osnovne škole u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu. U skladu sa planiranom dinamikom radova, Milmar put će u prvoj fazi izvoditi celokupne zemljane radove oko školske zgrade. Rok za završetak svih radova je 1.septembar 2014.
Luka Dunav AD Pančevo
20.06.2014. - Milmar Put je završio radove asfaltiranja hale Luke Dunav u Pančevu. Za potrebe uređenja hale, prvobitno je vršeno skidanje starog sloja asfalta i ugrađivanje novog habajućeg sloja asfalta AB11 na ukupnoj površini od 2.362 m²
NIS - NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI
05.06.2014. - Na zadovoljstvo Investitora „NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI“ d.o.o. Zrenjanin kvalitetno i u roku je završeno asfaltiranje pristupnog puta za potrebe Pogona Izgradnja, Sabirna stanica Velebit. Ugrađen je noseći sloj asfalt betona BNS22 debljine 6cm na ukupnoj površini od 2.048,61m²
Prikupljanje pomoći
23.05.2014. - Preduzeće “MILMAR PUT“ d.o.o Beograd je dalo svoj doprinos u pomoći ugroženima od poplava uplatom sredstava u vrednosti od 100.000,00 din. na račun Vlade Republike Srbije za „Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti- poplave“.
Asfaltiranje platoa u Stepojevcu
22.04.2014. - Završeni su radovi asfaltiranja platoa u Stepojevcu preduzeća „MIL MAS“ d.o.o Beograd. Za izgradnju platoa ugrađen je noseći sloj asfalta BNS22 na površini od 893,12m², kao i habajući sloj od asfalt betona AB11 na površini od 705m²
BAS Beogradska autobuska stanica
12.04.2014. - Za izvođenje radova na investicionom održavanju saobraćajnica Beogradske autobuske stanice kod izlazne rampe prema Karađorđevoj ulici, izvedeni su radovi skidanja starog sloja asfalta, ugradnja novog nosećeg sloja asfalta BNS22 i završnog habajućeg sloja BNHS16, ukupno 520m²
Sportsko rekreativni centar „Dorćol“
06.03.2014. - SRC „Dorćol“ je, za potrebe izgradnje terena za male sportove u Dunavskoj ulici, angažovao ekipu Milmar put-a za izgradnju temelja. Po zahtevanom projektu izvodili su se radovi rušenja, iskop zemlje i armirano betonski radovi. Na zadovoljstvo Investitora, posao je i ovoga puta uspešno i u roku završen.
Brodogradilište u Mačvanskoj Mitrovici
26.02.2014. - Prva faza radova na izgradnji saobraćajnica brodogradilišta kompanije „Bissagos Invest“ u Mačvanskoj Mitrovici, je završena. Za potrebe izgradnje saobraćajnica vršeni su zemljani radovi, postavljanje rizle, ugradnja nosećeg sloja asfalta BNS22 na ukupnoj površini od 2.515 m² i habajućeg sloja asfalta AB11 iste površine od 2.515 m².
Mesna zajednica „Kozara“ Blok 61 Novi Beograd
31.12.2013. - Zahvaljujući Investitoru MZ „Kozara“ Novi Beograd i angažovanoj ekipi Milmar put-a, uspešno je završeno uređenje platoa i prilaza u okviru ove mesne zajednice. Za potrebe rekonstrukcije platoa obavljeni su radovi rušenja, ugrađivanje rizle i habajućeg sloja asfalta na površini od 2.393 m². Završetkom ovih radova, stanovnici Novog Beograda, tačnije bloka 61, su za kraj 2013. godine dobili nov plato u svom komšiluku, a Milmar put je time zaokružio još jednu uspešnu poslovnu godinu.
Most Ada - završeni radovi na pristupnim saobraćajnicama
07.11.2013. - U saradnji sa Porr Bau GmbH Beograd, uspešno su završeni radovi struganja i sečenja asfalta za potrebe projekta izgradnje Južnih pristupnih puteva ka mostu preko reke Save u Beogradu. Počev od jula 2013. Milmar put je intenzivno vršio radove sečenja i struganja asfalta debljine do 25,0cm na ukupnoj površini od 13.431,57 m².
Stambeno poslovni kompleks „Paunov Breg“
28.10.2013. - Na zadovoljstvo novih stanara i Ivestitora, Milmar put je na zajedničkom poslu sa glavnim izvođačem Akord inženjering d.o.o. uspešno okončao radove na parternom uređenju stambenog kompleksa „Paunov breg“ na Banjici. Parterno uređenje podrazumevalo je asfaltiranje parkinga i trotoara. 
BELMAX CENTER BELGRADE
25.10.2013. - Milmar put je uspešno okončao radove na spoljnom uređenju multinacionalnog trgovinskog centra „Belmax Center Belgrade“ u naselju Plavi horizonti. Radovi su podrazumevali asfaltiranje unutrašnjih saobraćajnica i obeležavanje, postavljanje ivičnjaka, popločavanje trotoara i postavljanje osvetljenja.
Stambeni kompleks u naselju Sava Kovačević u Zemunu
21.08.2013. - Milmar put je uspešno završio radove na uređenju parkinga, trotoara i internih saobraćajnica u okviru stambenog kompleksa u ulici Dragana Rakića u naselju Sava Kovačević, Zemun.
Nestlé
03.07.2013. - U toku su radovi na uređenju internih saobraćajnica fabrike sladoleda „Nestlé Adriatic S“ u Staroj Pazovi. Izvode se zemljani radovi, betonski radovi, asfaltiranje i postavljanje ivičnjaka.
Pristupne saobraćajnice Mosta Ada
02.07.2013. - PORR Bau GmbH Beograd i Milmar put d.o.o. potpisali su ugovor o ozvođenju radova koji ubuhvataju struganje i sečenje asfalta sa utovarom i transportom na deponiju, za potrebe projekta izgradnje Južnih pristupnih puteva ka mostu preko reke Save u  Beogradu.
Mercedes-Benz Arocs Driving Event 2013, Düsseldorf
17.05.2013. - Zahvaljujući pozivu kompanije Mercedes-Benz Srbija za kamione, predstavnici 15 najuspešnijih građevinskih firmi u Srbiji imali su priliku da učestvuju na Mercedes-Benz Arocs Driving Event-u 2013.   Samo za ovaj jedinstveni VIP događaj organizovan po najvišim standardima, čitav jedan kamenolom u okolini Dizeldorfa, bio je pretvoren u teren za uzbudljive vožnje kamiona u vandrumskim i ekstremnim uslovima, kao i za teoretske i praktične prezentacije.   Na ovoj živoj manifestaciji upoznali smo se sa novitetima, tehničkim karakteristikama i prednostima kamiona Mercedes-Benz Arocsa, nove snage u građevinskoj operativi, a uspeli smo i da razmenimo iskustva sa drugim učesnicima iz ostalih zemalja Evrope.   Hvala domaćinima iz Mercedes-Benz Srbija kamioni!!!
Grand kafa
25.04.2013. - Završeni su radovi na izgradnji platoa u okviru kopleksa preduzeća GRAND PROM na Surčinskom putu. Ukupno 2618 m²
NIS - Rafinerija u Pančevu
27.02.2013. - Završeni su radovi na uređenju pistupnog puta ka pristaništu u Rafineriji Pančevo. Naručilac posla: NIS
Praksa za srednjoškolce
27.09.2012. - 27.09.2012. - Uspostavljena je saradnja sa Geodetsko tehničkom školom iz Beograda o pružanju prakse sredenjoškolcima.
OŠ "Milena Pavlović Barili" - Višnjička banja
27.09.2012. - 28.08.2012. - Završeni su radovi kompletnog uređenja saobraćajnica i igrališta u sklopu izgradnje OŠ "Milena Pavlović Barili" u Višnjičkoj banji. 
A2 Autoput E75
30.04.2012. -   Počeli smo sa radovima u okviru kišne kanalizacije: A2 Autoput E75 od km 188+680 do km 194+782, uključujući petlju Dobanovci.
Sportsko-poslovni centar „Voždovac”
14.04.2012. -   MILMAR PUT  počinje izvođenje asfaltersko- građevinskih radova na objektu Sportski poslovni centar „Voždovac” u ul.Zaplanjska u Beogradu.
Opština Zemun
31.03.2012. - Počeli su radovi na rekonstrukciji ulica i trotoara na teritoriji opštine Zemun.
FIAT Kragujevac
05.03.2012. -   Počeli su radovi na izgradnji saobraćajnica u okviru komleksa fabrike FIAT u Kragujevcu. Prva faza se odnosi na asfaltiranje pristupnih saobraćajnica za Investitora Elita-Cop. Druga faza odnosi se na asfaltiranje  platoa za Investotora Delta inženjering.
Kasarna „Stepa Stepanović“
05.03.2012. - MILMAR PUT je počeo sa radovima na izgradnji saobraćajnica stambenog naselja kasarne „Stepa Stepanović“.  Prva faza radova odnosi se na zemljane radove i izradu potpornih zidova.

Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje

Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje

MILMAR PUT je građevinsko preduzeće, specijalizovano u oblasti niskogradnje, osnovano 04.09.2006. godine.

 

Sve je počelo još 1997. kada je osnovana manja zanatsko-građevinska radnja. Prvobitna želja osnivača bila je da se stvori porodična firma koja će se na naše tržište probiti isključivo kvalitetom.

 

Prethodno dugogodišnje iskustvo i ogroman rad, doprineli su da je danas preduzeće MILMAR PUT među najboljima u sektoru niskogradnje.

 

Da je to tako, potvrđuje naša lista referenci kao i veliki broj zadovoljnih klijenata i poslovnih partnera.

 

Uspehu mnogo doprinose i naši zaposleni. Zato su briga o zaposlenima, njihovo usavršavanje i timski duh, naši prioriteti.

 

U poslednjih nekoliko godina uložili smo i značajna sredstva u tehničku opremljenost, pa tako raspolažemo mašinama za zemljane, asfalterske i betonske radove, kao i transportnim sredstvima.

 

Sve projekte koje smo radili, završili smo u roku ili pre roka, i u okviru planiranog budžeta.

 

Sve su to razlozi zbog kojih su ljudstvo i mehanizacija MILMAR PUT-a angažovani na skoro svim velikim gradilištima u zemlji.

 

Naš cilj je da nastavimo da razvijamo svoju poziciju na tržištu, pružajući kvalitetne usluge klijentima, i prilagođavajući se promenama.

 

Vaš Milmar put !!!