Vesti

Druga faza radova na rekonstrukciji saobraćajnica u Rakovici
20.04.2015. - Nakon završene prve faze radova na rekonstrukciji tramvajskih šina i izgradnji prilaznih saobraćajnica auto salona Fiat u ul.Patrijarha Dimitrija u Rakovici, na površini od 1.613,79m², započeta je druga faza radova u okviru koje se izvode radovi na proširenju saobraćajnica. Ovi radovi koji se trenutno izvode obuhvataju ugradnju asfalta AB.8 i AB.11 na ukupnim površinama od 1.223,03m² i ugradnju betona MB.40 i MB.30 na površini od 1.200m².
Rekonstrukcija saobraćajnica Fabrike hartije Beograd
16.04.2015. - Rekonstrukcija unutrašnjih saobraćajnica Fabrike hartije Beograd započeta još početkom 2014. godine, uspešno se nastavlja i u 2015. Samo na ovom delu posla, izvršeno je rušenje postojećeg puta u dužini od 75m, širine 6m i dubine od 45cm, a zatim i ponovnu izgradnju prilikom koje je ugrađen novi sloj kamene rizle i asfalta.
Opština Stari grad - izgradnja parkinga
03.02.2015. - Na još jednom zajedničkom poslu sa GP„Građevinar Kocić“ završena je izgradnja parkinga za putnička vozila na području GO Stari Grad, a koja je i investitor ovog projekta u okviru koga je Milmar put izvršio ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta na ukupnoj površini od 1.200 m². Parking se nalazi u donjem delu Dorćola tačnije u ulici Tadeuša Košćuška i ima ukupno 59 novih parking mesta. 
Parking preduzeća „Elektroizgradnja“ u Beogradu
16.01.2015. - Radovi na kompletnoj rekonstrukciji parkinga preduzeća „Elektroizgradnja“ u ul. Toplice Milana bb u Beogradu, uspešno su završeni. Ovi obimni radovi obuhvatili su zemljane radove i nivelisanje terena, ugradnju ivičnjaka i popločavanje, igradnju kamenog agregata, ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta sa ukupnim površinama od 4.359,09 m², kao i obeležavanje parking mesta. Iako su se radovi izvodili tokom zimskog perioda, zahvaljujući iskustvu ekipe Milmar put-a, parking je brzo i kvalitetno urađen, a zaposleni preduzeća „Elektroizgradnja“ su bili zadovoljni izgledom novog parkinga.
Generalštab Vojske Srbije
04.12.2014. - Milmar put je realizovao poslove parternog uređenja internih saobraćajnica unutar kompleksa Generalštaba Vojske Srbije u ul. Kneza Miloša u Beogradu. Za taj posao ugrađen je asfalt na površini od  847,8 m². 
Rekonstrukcija tramvajskih šina i saobraćajnica u Rakovici
18.11.2014. - Završena je prva faza radova na rekonstrukciji tramvajskih šina i izgradnji prilaznih saobraćajnica auto salona Fiat u ul. Patrijarha Dimitrija u Rakovici. Tokom izvođenja radova na ovom poslu rekonstruisane su postojeće tramvajske šine, postavljeni su ivičnjaci i rigole, ugrađena je rizla i asfalt na površini od ukupno 1.613,79 m² i postavljena je saobraćajna signalizacija.
Salon automobila Mercedes-Benz
08.11.2014. - Prva faza radova na rekonstrukciji parkinga auto salona kompanije Mercedes-Benz u ul. Omladinskih brigada na Novom Beogradu, uspešno je okončana. Za potrebe ovog posla ugrađen je asfalt na ukupnoj površini od 1.468,22 m², obeležena su parking mesta i postavljena je signalizacija. Ovaj parking zasijaće punim sjajem na početku 2015. kada je planirana rekonstrukcija druge polovine parkinga.
Rekonstrukcija saobraćajnica na Ruskom groblju
15.10.2014. - Kako bi sve bilo savršeno spremno za dolazak Predsednika Ruske Federacije, ekipa Milmar puta angažovana od strane JKP Beogradska groblja, je kvalitetno i u veoma kratkom roku izvela radove na rekonstrukciji saobraćajnica oko Ruskog groblja u Ruzveltovoj ulici u Beogradu. Samo za taj posao izvršeno je skidanje starog sloja asfalta i ugrađen je novi sloj asfalta na površini od 1500 m².
Hotel „Radisson Blu Stari mlin“
14.10.2014. - Izgradnja renomiranog beogradskog hotela "Radison Blu“ na lokaciji nekadašnjeg Starog mlina, je u završnoj fazi, a u okviru koje je ekipa Milmar put-a kvalitetno i u roku izvela radove parternog uređenja. Ugrađen je noseći i habajući sloj asfalta za uređenje hotelskih prilaza i trotoara.
Stambeni objekat u Ul. Kapetana Miloša Žunića u Mirijevu
13.10.2014. - U okviru izgradnje stambenog kompleksa u ul. Kapetana Miloša Žunjića u Mirijevu, Milmar put je na zadovoljstvo investitora „Goran Investgradnja“ i novih stanara završio radove parternog uređenja. Za taj posao vršeni su zemljani radovi, ugradnja šljunka i kamene rizle, postavljanje ivičnjaka, kao i ugradnja asfalta na ukupnoj površini od 2.206,62m²   
OŠ „Svetozar Marković“ u Beogradu
12.10.2014. - Radovi na rekonstrukciji košarkaškog terena i dvorišta Osnovne škole „Svetozar Marković“ na Vračaru, uspešno su završeni. Ugrađen je nov sloj asfalta na ukupnoj površini od 1.453 m².
Fabrika šećera u Kovačici
17.08.2014. - Radovi na uređenju platoa i parkinga Fabrike šećera u Kovačici, uspešno su završeni. Za potrebe ovog posla izvodili su se radovi struganja starog sloja asfalta i ugradnja novog habajućeg sloja asfalta BNHS-16 
Otpočeli radovi na izgradnji škole u naselju Stepa Stepanović
20.06.2014. - Nakon potpisivanja ugovora sa glavnim izvođačem Graditelj-Beograd, Milmar put je otpočeo radove na izgradnji sportskih terena, atletskih staza i unutrašnjih saobraćajnica u sklopu izgradnje osnovne škole u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu. U skladu sa planiranom dinamikom radova, Milmar put će u prvoj fazi izvoditi celokupne zemljane radove oko školske zgrade. Rok za završetak svih radova je 1.septembar 2014.
Luka Dunav AD Pančevo
20.06.2014. - Milmar Put je završio radove asfaltiranja hale Luke Dunav u Pančevu. Za potrebe uređenja hale, prvobitno je vršeno skidanje starog sloja asfalta i ugrađivanje novog habajućeg sloja asfalta AB11 na ukupnoj površini od 2.362 m²
NIS - NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI
05.06.2014. - Na zadovoljstvo Investitora „NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI“ d.o.o. Zrenjanin kvalitetno i u roku je završeno asfaltiranje pristupnog puta za potrebe Pogona Izgradnja, Sabirna stanica Velebit. Ugrađen je noseći sloj asfalt betona BNS22 debljine 6cm na ukupnoj površini od 2.048,61m²
Prikupljanje pomoći
23.05.2014. - Preduzeće “MILMAR PUT“ d.o.o Beograd je dalo svoj doprinos u pomoći ugroženima od poplava uplatom sredstava u vrednosti od 100.000,00 din. na račun Vlade Republike Srbije za „Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti- poplave“.
Asfaltiranje platoa u Stepojevcu
22.04.2014. - Završeni su radovi asfaltiranja platoa u Stepojevcu preduzeća „MIL MAS“ d.o.o Beograd. Za izgradnju platoa ugrađen je noseći sloj asfalta BNS22 na površini od 893,12m², kao i habajući sloj od asfalt betona AB11 na površini od 705m²
BAS Beogradska autobuska stanica
12.04.2014. - Za izvođenje radova na investicionom održavanju saobraćajnica Beogradske autobuske stanice kod izlazne rampe prema Karađorđevoj ulici, izvedeni su radovi skidanja starog sloja asfalta, ugradnja novog nosećeg sloja asfalta BNS22 i završnog habajućeg sloja BNHS16, ukupno 520m²
Sportsko rekreativni centar „Dorćol“
06.03.2014. - SRC „Dorćol“ je, za potrebe izgradnje terena za male sportove u Dunavskoj ulici, angažovao ekipu Milmar put-a za izgradnju temelja. Po zahtevanom projektu izvodili su se radovi rušenja, iskop zemlje i armirano betonski radovi. Na zadovoljstvo Investitora, posao je i ovoga puta uspešno i u roku završen.
Brodogradilište u Mačvanskoj Mitrovici
26.02.2014. - Prva faza radova na izgradnji saobraćajnica brodogradilišta kompanije „Bissagos Invest“ u Mačvanskoj Mitrovici, je završena. Za potrebe izgradnje saobraćajnica vršeni su zemljani radovi, postavljanje rizle, ugradnja nosećeg sloja asfalta BNS22 na ukupnoj površini od 2.515 m² i habajućeg sloja asfalta AB11 iste površine od 2.515 m².
Mesna zajednica „Kozara“ Blok 61 Novi Beograd
31.12.2013. - Zahvaljujući Investitoru MZ „Kozara“ Novi Beograd i angažovanoj ekipi Milmar put-a, uspešno je završeno uređenje platoa i prilaza u okviru ove mesne zajednice. Za potrebe rekonstrukcije platoa obavljeni su radovi rušenja, ugrađivanje rizle i habajućeg sloja asfalta na površini od 2.393 m². Završetkom ovih radova, stanovnici Novog Beograda, tačnije bloka 61, su za kraj 2013. godine dobili nov plato u svom komšiluku, a Milmar put je time zaokružio još jednu uspešnu poslovnu godinu.
Most Ada - završeni radovi na pristupnim saobraćajnicama
07.11.2013. - U saradnji sa Porr Bau GmbH Beograd, uspešno su završeni radovi struganja i sečenja asfalta za potrebe projekta izgradnje Južnih pristupnih puteva ka mostu preko reke Save u Beogradu. Počev od jula 2013. Milmar put je intenzivno vršio radove sečenja i struganja asfalta debljine do 25,0cm na ukupnoj površini od 13.431,57 m².
Stambeno poslovni kompleks „Paunov Breg“
28.10.2013. - Na zadovoljstvo novih stanara i Ivestitora, Milmar put je na zajedničkom poslu sa glavnim izvođačem Akord inženjering d.o.o. uspešno okončao radove na parternom uređenju stambenog kompleksa „Paunov breg“ na Banjici. Parterno uređenje podrazumevalo je asfaltiranje parkinga i trotoara. 
BELMAX CENTER BELGRADE
25.10.2013. - Milmar put je uspešno okončao radove na spoljnom uređenju multinacionalnog trgovinskog centra „Belmax Center Belgrade“ u naselju Plavi horizonti. Radovi su podrazumevali asfaltiranje unutrašnjih saobraćajnica i obeležavanje, postavljanje ivičnjaka, popločavanje trotoara i postavljanje osvetljenja.
Stambeni kompleks u naselju Sava Kovačević u Zemunu
21.08.2013. - Milmar put je uspešno završio radove na uređenju parkinga, trotoara i internih saobraćajnica u okviru stambenog kompleksa u ulici Dragana Rakića u naselju Sava Kovačević, Zemun.
Nestlé
03.07.2013. - U toku su radovi na uređenju internih saobraćajnica fabrike sladoleda „Nestlé Adriatic S“ u Staroj Pazovi. Izvode se zemljani radovi, betonski radovi, asfaltiranje i postavljanje ivičnjaka.
Pristupne saobraćajnice Mosta Ada
02.07.2013. - PORR Bau GmbH Beograd i Milmar put d.o.o. potpisali su ugovor o ozvođenju radova koji ubuhvataju struganje i sečenje asfalta sa utovarom i transportom na deponiju, za potrebe projekta izgradnje Južnih pristupnih puteva ka mostu preko reke Save u  Beogradu.
Mercedes-Benz Arocs Driving Event 2013, Düsseldorf
17.05.2013. - Zahvaljujući pozivu kompanije Mercedes-Benz Srbija za kamione, predstavnici 15 najuspešnijih građevinskih firmi u Srbiji imali su priliku da učestvuju na Mercedes-Benz Arocs Driving Event-u 2013.   Samo za ovaj jedinstveni VIP događaj organizovan po najvišim standardima, čitav jedan kamenolom u okolini Dizeldorfa, bio je pretvoren u teren za uzbudljive vožnje kamiona u vandrumskim i ekstremnim uslovima, kao i za teoretske i praktične prezentacije.   Na ovoj živoj manifestaciji upoznali smo se sa novitetima, tehničkim karakteristikama i prednostima kamiona Mercedes-Benz Arocsa, nove snage u građevinskoj operativi, a uspeli smo i da razmenimo iskustva sa drugim učesnicima iz ostalih zemalja Evrope.   Hvala domaćinima iz Mercedes-Benz Srbija kamioni!!!
Grand kafa
25.04.2013. - Završeni su radovi na izgradnji platoa u okviru kopleksa preduzeća GRAND PROM na Surčinskom putu. Ukupno 2618 m²
NIS - Rafinerija u Pančevu
27.02.2013. - Završeni su radovi na uređenju pistupnog puta ka pristaništu u Rafineriji Pančevo. Naručilac posla: NIS
Praksa za srednjoškolce
27.09.2012. - 27.09.2012. - Uspostavljena je saradnja sa Geodetsko tehničkom školom iz Beograda o pružanju prakse sredenjoškolcima.
OŠ "Milena Pavlović Barili" - Višnjička banja
27.09.2012. - 28.08.2012. - Završeni su radovi kompletnog uređenja saobraćajnica i igrališta u sklopu izgradnje OŠ "Milena Pavlović Barili" u Višnjičkoj banji. 
A2 Autoput E75
30.04.2012. -   Počeli smo sa radovima u okviru kišne kanalizacije: A2 Autoput E75 od km 188+680 do km 194+782, uključujući petlju Dobanovci.
Sportsko-poslovni centar „Voždovac”
14.04.2012. -   MILMAR PUT  počinje izvođenje asfaltersko- građevinskih radova na objektu Sportski poslovni centar „Voždovac” u ul.Zaplanjska u Beogradu.
Opština Zemun
31.03.2012. - Počeli su radovi na rekonstrukciji ulica i trotoara na teritoriji opštine Zemun.
FIAT Kragujevac
05.03.2012. -   Počeli su radovi na izgradnji saobraćajnica u okviru komleksa fabrike FIAT u Kragujevcu. Prva faza se odnosi na asfaltiranje pristupnih saobraćajnica za Investitora Elita-Cop. Druga faza odnosi se na asfaltiranje  platoa za Investotora Delta inženjering.
Kasarna „Stepa Stepanović“
05.03.2012. - MILMAR PUT je počeo sa radovima na izgradnji saobraćajnica stambenog naselja kasarne „Stepa Stepanović“.  Prva faza radova odnosi se na zemljane radove i izradu potpornih zidova.

Arhiva

Arhiva

20.04.2015.
Nakon završene prve faze radova na rekonstrukciji tramvajskih šina i izgradnji prilaznih saobraćajnica auto salona Fiat u ul.Patrijarha Dimitrija u Rakovici, na površini od 1.613,79m², započeta je druga faza radova u okviru koje se izvode radovi na proširenju saobraćajnica. Ovi radovi koji se trenutno izvode obuhvataju ugradnju asfalta AB.8 i AB.11 na ukupnim površinama od 1.223,03m² i ugradnju betona MB.40 i MB.30 na površini od 1.200m².
16.04.2015.
Rekonstrukcija unutrašnjih saobraćajnica Fabrike hartije Beograd započeta još početkom 2014. godine, uspešno se nastavlja i u 2015. Samo na ovom delu posla, izvršeno je rušenje postojećeg puta u dužini od 75m, širine 6m i dubine od 45cm, a zatim i ponovnu izgradnju prilikom koje je ugrađen novi sloj kamene rizle i asfalta.
03.02.2015.
Na još jednom zajedničkom poslu sa GP„Građevinar Kocić“ završena je izgradnja parkinga za putnička vozila na području GO Stari Grad, a koja je i investitor ovog projekta u okviru koga je Milmar put izvršio ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta na ukupnoj površini od 1.200 m². Parking se nalazi u donjem delu Dorćola tačnije u ulici Tadeuša Košćuška i ima ukupno 59 novih parking mesta. 
16.01.2015.
Radovi na kompletnoj rekonstrukciji parkinga preduzeća „Elektroizgradnja“ u ul. Toplice Milana bb u Beogradu, uspešno su završeni. Ovi obimni radovi obuhvatili su zemljane radove i nivelisanje terena, ugradnju ivičnjaka i popločavanje, igradnju kamenog agregata, ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta sa ukupnim površinama od 4.359,09 m², kao i obeležavanje parking mesta. Iako su se radovi izvodili tokom zimskog perioda, zahvaljujući iskustvu ekipe Milmar put-a, parking je brzo i kvalitetno urađen, a zaposleni preduzeća „Elektroizgradnja“ su bili zadovoljni izgledom novog parkinga.
04.12.2014.
Milmar put je realizovao poslove parternog uređenja internih saobraćajnica unutar kompleksa Generalštaba Vojske Srbije u ul. Kneza Miloša u Beogradu. Za taj posao ugrađen je asfalt na površini od  847,8 m². 
18.11.2014.
Završena je prva faza radova na rekonstrukciji tramvajskih šina i izgradnji prilaznih saobraćajnica auto salona Fiat u ul. Patrijarha Dimitrija u Rakovici. Tokom izvođenja radova na ovom poslu rekonstruisane su postojeće tramvajske šine, postavljeni su ivičnjaci i rigole, ugrađena je rizla i asfalt na površini od ukupno 1.613,79 m² i postavljena je saobraćajna signalizacija.
08.11.2014.
Prva faza radova na rekonstrukciji parkinga auto salona kompanije Mercedes-Benz u ul. Omladinskih brigada na Novom Beogradu, uspešno je okončana. Za potrebe ovog posla ugrađen je asfalt na ukupnoj površini od 1.468,22 m², obeležena su parking mesta i postavljena je signalizacija. Ovaj parking zasijaće punim sjajem na početku 2015. kada je planirana rekonstrukcija druge polovine parkinga.
15.10.2014.
Kako bi sve bilo savršeno spremno za dolazak Predsednika Ruske Federacije, ekipa Milmar puta angažovana od strane JKP Beogradska groblja, je kvalitetno i u veoma kratkom roku izvela radove na rekonstrukciji saobraćajnica oko Ruskog groblja u Ruzveltovoj ulici u Beogradu. Samo za taj posao izvršeno je skidanje starog sloja asfalta i ugrađen je novi sloj asfalta na površini od 1500 m².
14.10.2014.
Izgradnja renomiranog beogradskog hotela "Radison Blu“ na lokaciji nekadašnjeg Starog mlina, je u završnoj fazi, a u okviru koje je ekipa Milmar put-a kvalitetno i u roku izvela radove parternog uređenja. Ugrađen je noseći i habajući sloj asfalta za uređenje hotelskih prilaza i trotoara.
13.10.2014.
U okviru izgradnje stambenog kompleksa u ul. Kapetana Miloša Žunjića u Mirijevu, Milmar put je na zadovoljstvo investitora „Goran Investgradnja“ i novih stanara završio radove parternog uređenja. Za taj posao vršeni su zemljani radovi, ugradnja šljunka i kamene rizle, postavljanje ivičnjaka, kao i ugradnja asfalta na ukupnoj površini od 2.206,62m²   
12.10.2014.
Radovi na rekonstrukciji košarkaškog terena i dvorišta Osnovne škole „Svetozar Marković“ na Vračaru, uspešno su završeni. Ugrađen je nov sloj asfalta na ukupnoj površini od 1.453 m².
17.08.2014.
Radovi na uređenju platoa i parkinga Fabrike šećera u Kovačici, uspešno su završeni. Za potrebe ovog posla izvodili su se radovi struganja starog sloja asfalta i ugradnja novog habajućeg sloja asfalta BNHS-16 
20.06.2014.
Nakon potpisivanja ugovora sa glavnim izvođačem Graditelj-Beograd, Milmar put je otpočeo radove na izgradnji sportskih terena, atletskih staza i unutrašnjih saobraćajnica u sklopu izgradnje osnovne škole u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu. U skladu sa planiranom dinamikom radova, Milmar put će u prvoj fazi izvoditi celokupne zemljane radove oko školske zgrade. Rok za završetak svih radova je 1.septembar 2014.
20.06.2014.
Milmar Put je završio radove asfaltiranja hale Luke Dunav u Pančevu. Za potrebe uređenja hale, prvobitno je vršeno skidanje starog sloja asfalta i ugrađivanje novog habajućeg sloja asfalta AB11 na ukupnoj površini od 2.362 m²
05.06.2014.
Na zadovoljstvo Investitora „NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI“ d.o.o. Zrenjanin kvalitetno i u roku je završeno asfaltiranje pristupnog puta za potrebe Pogona Izgradnja, Sabirna stanica Velebit. Ugrađen je noseći sloj asfalt betona BNS22 debljine 6cm na ukupnoj površini od 2.048,61m²
23.05.2014.
Preduzeće “MILMAR PUT“ d.o.o Beograd je dalo svoj doprinos u pomoći ugroženima od poplava uplatom sredstava u vrednosti od 100.000,00 din. na račun Vlade Republike Srbije za „Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti- poplave“.
22.04.2014.
Završeni su radovi asfaltiranja platoa u Stepojevcu preduzeća „MIL MAS“ d.o.o Beograd. Za izgradnju platoa ugrađen je noseći sloj asfalta BNS22 na površini od 893,12m², kao i habajući sloj od asfalt betona AB11 na površini od 705m²
12.04.2014.
Za izvođenje radova na investicionom održavanju saobraćajnica Beogradske autobuske stanice kod izlazne rampe prema Karađorđevoj ulici, izvedeni su radovi skidanja starog sloja asfalta, ugradnja novog nosećeg sloja asfalta BNS22 i završnog habajućeg sloja BNHS16, ukupno 520m²
06.03.2014.
SRC „Dorćol“ je, za potrebe izgradnje terena za male sportove u Dunavskoj ulici, angažovao ekipu Milmar put-a za izgradnju temelja. Po zahtevanom projektu izvodili su se radovi rušenja, iskop zemlje i armirano betonski radovi. Na zadovoljstvo Investitora, posao je i ovoga puta uspešno i u roku završen.
26.02.2014.
Prva faza radova na izgradnji saobraćajnica brodogradilišta kompanije „Bissagos Invest“ u Mačvanskoj Mitrovici, je završena. Za potrebe izgradnje saobraćajnica vršeni su zemljani radovi, postavljanje rizle, ugradnja nosećeg sloja asfalta BNS22 na ukupnoj površini od 2.515 m² i habajućeg sloja asfalta AB11 iste površine od 2.515 m².
31.12.2013.
Zahvaljujući Investitoru MZ „Kozara“ Novi Beograd i angažovanoj ekipi Milmar put-a, uspešno je završeno uređenje platoa i prilaza u okviru ove mesne zajednice. Za potrebe rekonstrukcije platoa obavljeni su radovi rušenja, ugrađivanje rizle i habajućeg sloja asfalta na površini od 2.393 m². Završetkom ovih radova, stanovnici Novog Beograda, tačnije bloka 61, su za kraj 2013. godine dobili nov plato u svom komšiluku, a Milmar put je time zaokružio još jednu uspešnu poslovnu godinu.
07.11.2013.
U saradnji sa Porr Bau GmbH Beograd, uspešno su završeni radovi struganja i sečenja asfalta za potrebe projekta izgradnje Južnih pristupnih puteva ka mostu preko reke Save u Beogradu. Počev od jula 2013. Milmar put je intenzivno vršio radove sečenja i struganja asfalta debljine do 25,0cm na ukupnoj površini od 13.431,57 m².
28.10.2013.
Na zadovoljstvo novih stanara i Ivestitora, Milmar put je na zajedničkom poslu sa glavnim izvođačem Akord inženjering d.o.o. uspešno okončao radove na parternom uređenju stambenog kompleksa „Paunov breg“ na Banjici. Parterno uređenje podrazumevalo je asfaltiranje parkinga i trotoara. 
25.10.2013.
Milmar put je uspešno okončao radove na spoljnom uređenju multinacionalnog trgovinskog centra „Belmax Center Belgrade“ u naselju Plavi horizonti. Radovi su podrazumevali asfaltiranje unutrašnjih saobraćajnica i obeležavanje, postavljanje ivičnjaka, popločavanje trotoara i postavljanje osvetljenja.
21.08.2013.
Milmar put je uspešno završio radove na uređenju parkinga, trotoara i internih saobraćajnica u okviru stambenog kompleksa u ulici Dragana Rakića u naselju Sava Kovačević, Zemun.
03.07.2013.
U toku su radovi na uređenju internih saobraćajnica fabrike sladoleda „Nestlé Adriatic S“ u Staroj Pazovi. Izvode se zemljani radovi, betonski radovi, asfaltiranje i postavljanje ivičnjaka.
02.07.2013.
PORR Bau GmbH Beograd i Milmar put d.o.o. potpisali su ugovor o ozvođenju radova koji ubuhvataju struganje i sečenje asfalta sa utovarom i transportom na deponiju, za potrebe projekta izgradnje Južnih pristupnih puteva ka mostu preko reke Save u  Beogradu.
17.05.2013.
Zahvaljujući pozivu kompanije Mercedes-Benz Srbija za kamione, predstavnici 15 najuspešnijih građevinskih firmi u Srbiji imali su priliku da učestvuju na Mercedes-Benz Arocs Driving Event-u 2013.   Samo za ovaj jedinstveni VIP događaj organizovan po najvišim standardima, čitav jedan kamenolom u okolini Dizeldorfa, bio je pretvoren u teren za uzbudljive vožnje kamiona u vandrumskim i ekstremnim uslovima, kao i za teoretske i praktične prezentacije.   Na ovoj živoj manifestaciji upoznali smo se sa novitetima, tehničkim karakteristikama i prednostima kamiona Mercedes-Benz Arocsa, nove snage u građevinskoj operativi, a uspeli smo i da razmenimo iskustva sa drugim učesnicima iz ostalih zemalja Evrope.   Hvala domaćinima iz Mercedes-Benz Srbija kamioni!!!
25.04.2013.
Završeni su radovi na izgradnji platoa u okviru kopleksa preduzeća GRAND PROM na Surčinskom putu. Ukupno 2618 m²
27.02.2013.
Završeni su radovi na uređenju pistupnog puta ka pristaništu u Rafineriji Pančevo. Naručilac posla: NIS
27.09.2012.
27.09.2012. - Uspostavljena je saradnja sa Geodetsko tehničkom školom iz Beograda o pružanju prakse sredenjoškolcima.
27.09.2012.
28.08.2012. - Završeni su radovi kompletnog uređenja saobraćajnica i igrališta u sklopu izgradnje OŠ "Milena Pavlović Barili" u Višnjičkoj banji. 
30.04.2012.
  Počeli smo sa radovima u okviru kišne kanalizacije: A2 Autoput E75 od km 188+680 do km 194+782, uključujući petlju Dobanovci.
14.04.2012.
  MILMAR PUT  počinje izvođenje asfaltersko- građevinskih radova na objektu Sportski poslovni centar „Voždovac” u ul.Zaplanjska u Beogradu.
31.03.2012.
Počeli su radovi na rekonstrukciji ulica i trotoara na teritoriji opštine Zemun.
05.03.2012.
  Počeli su radovi na izgradnji saobraćajnica u okviru komleksa fabrike FIAT u Kragujevcu. Prva faza se odnosi na asfaltiranje pristupnih saobraćajnica za Investitora Elita-Cop. Druga faza odnosi se na asfaltiranje  platoa za Investotora Delta inženjering.
05.03.2012.
MILMAR PUT je počeo sa radovima na izgradnji saobraćajnica stambenog naselja kasarne „Stepa Stepanović“.  Prva faza radova odnosi se na zemljane radove i izradu potpornih zidova.